24/3/11

Video-Wall: Comercial J.A


Videowall de 6 pantalles de 46", 2,33m de diagonal d'imatge. Pantalles d'alta lluminositat de 700 cd/m², amb una superfície total de 3,85m² d'imatge.
Creació i divulgació d’una revista visual formada per diferents animacions gràfiques dinàmiques i vídeos.