11/6/13

PUIG

Sistema de comunicació TV interna (back-office) per col·lectiu departament de vendes, amb estadístiques dinàmiques sobre evolució vendes.