16/12/09

Canal: Pyrénées
Pyrénées
Aquest canal conté diversos guions per tal d'adaptar-se a les diferents àrees de que disposa els grans magatzems. Contindrà 11 punts de difusió, 9 amb pantalles horitzontals y 2 amb pantalles verticals.